Hoe werk ik

Nadat we elkaar telefonisch hebben gesproken, kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek. Voordat dit gesprek plaatsvindt, vraag ik u een of meerdere intake-lijsent in te vullen. Tijdens het gesprek kunt u uw vragen, aanvullende gegevens, zorgen en verwachtingen kenbaar maken en kan ik de informatie verzamelen die ik nodig heb om het traject met uw kind op te starten.

Ieder kind is uniek. Dit betekent dat er geen standaard oplossingen bestaan. Onbewust weten kinderen waar het antwoord te vinden is: in hen zelf! Er wordt gebruik gemaakt van de sterke kanten en kwaliteiten van uw kind om samen deze oplossing te vinden. Door nieuwe vaardigheden aan te leren of ‘vergeten’ vaardigheden weer op te roepen, gaan we op weg naar een uniek doel: het doel van úw kind!

Ik vind het belangrijk af te stemmen op en aan te sluiten bij de (hulp)vraag en achterliggende behoeften van het kind. Tijdens de coaching maak ik gebruik van oefeningen ter bevordering van ontspanning (visualisatie/ademregulatie), bewustwording (fysiek/mentaal inzicht), lichaamswerk (bewegingsspelen) en spelvaardigheid (concentratie/ coördinatie). Ook is er ruimte voor verwerking d.m.v. tekenen, verhalen, gesprekken enz. Ik maak ook graag gebruik van technieken uit NLP en RET. Daarnaast biedt Kids’ Skills de mogelijkheid om in korte tijd een nieuwe of ‘vergeten’ vaardigheid eigen te maken. Als kindercoach stem ik af op het kind met díe methoden en technieken die het beste bij uw kind passen.  Hierbij wil ik zoveel mogelijk gebruik maken van de sterke kanten van het kind. Inmiddels is reflexintegratie een belangrijk onderdeel bij Weg-Wijs geworden. Trajecten kunnen bestaan uit alleen reflexintegratie, maar heel vaak maak ik een combinatie van coaching en reflexintegratie. Coaching kan heel cognitief zijn, reflexintegratie haalt je juist UIT je hoofd. “The body teaches the brain”.

Een coachingstraject duurt ongeveer 8-12 sessies. Hierbij ga ik uit van 1 sessie per week. Na 6 sessies met uw kind volgt er een tussenevaluatie met u als ouder(s). Ik vind het dan prettig van u te horen wat er ervaren wordt. Na afronding van het gehele traject, sluiten we samen af met een eindgesprek. Meestal is uw kind hier ook bij aanwezig en heb ik met hem/haar doorgesproken wat we gaan bespreken. Uw kind zal dan zelf vaak ook e.e.a. vertellen en/of laten zien! Ik vind het waardevol dat uw kind ons hardop hoort vertellen wat er allemaal is geleerd en gedaan: een afsluiting met een warm bad vol complimenten!

Voor wie?

Kindercoaching en reflexintegratie is een laagdrempelige manier om een kind te helpen bij onder andere:

* problemen bij (in)slapen,

* bedplassen

* concentratieproblemen (afwezig of juist prikkelgevoelig)

* weinig zelfvertrouwen & negatief zelfbeeld,

* onrustig gedrag vertonen, niet stil kunnen zitten, motorische problemen

* zich extreem terugtrekken of grenzen overschrijden en daardoor moeite hebben om vriendschappen te sluiten/te behouden

* leerproblemen

* emotionele problemen ten gevolge van echtscheiding of overlijden,

* of kinderen die ervaren niet lekker in hun vel te zitten zonder dat direct helder is wat de oorzaak is.