Wat heeft Weg-Wijs te bieden?

 

Weg-wijs werkt vanuit een oplossingsgerichte benadering met kinderen. De mogelijkheden bij Weg-Wijs zijn:

  • Kindercoaching: uw kind komt naar de praktijk van Weg-Wijs.

In een sessie van een uur wordt er op een oplossingsgerichte manier gewerkt aan een hulpvraag op sociaal-emotioneel/gedragsmatig gebied. Bijv.: sluiten van vriendschappen, rx ontwikkelen van een positief zelfbeeld, omgaan met conflicten. Daarnaast kan Weg-Wijs tijdelijke begeleiding bieden ter overbrugging van een wachttijd i.v.m. verwijzing naar een andere instantie. De taak van deze instantie kan niet worden overgenomen. Indien het passend is, kan mijn hond Bono ingezet worden tijdens de coachingsmomenten.

  • Huiswerkbegeleiding: uw kind komt naar de praktijk van Weg-Wijs.

Tijdens 1 of 1 ½ uur wordt er gewerkt aan het vakgebied/onderdeel waar uw kind extra hulp bij nodig heeft en eventueel ook aan het ontwikkelen van meta-cognitieve vaardigheden, o.a. leerstrategieën, taakaanpak, plannen van huiswerk, agendagebruik. Ook voor tijdelijke begeleiding met het oog op bijvoorbeeld de overgang naar het voortgezet onderwijs  kunt u bij Weg-Wijs terecht.

Weg-Wijs wil graag, waar dat mogelijk en gewenst is, samen met de betreffende school samenwerken om de hulp zo optimaal mogelijk te kunnen afstemmen op uw kind!

  • PGB-begeleiding:

Ondersteunende begeleiding op locatie: voor kinderen met een matige/ernstige gedragsproblematiek die meer toezicht nodig hebben biedt Weg-Wijs begeleiding op de betreffende locatie. Dit kan bijv. op school of bij een vereniging zijn. In overleg bepalen we op welke momenten deze begeleiding het meest gewenst is.

Individuele begeleiding: uw kind komt naar de praktijk van Weg-Wijs. In een sessie van een uur wordt er op een oplossingsgerichte manier gewerkt aan een hulpvraag op sociaal-emotioneel/gedragsmatig gebied. Bijv.: sluiten van vriendschappen, ontwikkelen van een positief zelfbeeld, omgaan met conflicten.

N.a.v. de ingevulde intake-lijst en het intakegesprek wordt er overlegd wat de meest passende vorm van begeleiding is voor uw kind.

 

  • Reflexintegratie volgens methode MNRI:

Ieder mens wordt geboren met bepaalde automatische reflexmatige bewegingen, zoals bijvoorbeeld zuigen, grijpen en schrikreactie.

Deze bewegingen vormen het fundament voor de ontwikkeling van onze hersenen.

In het begin van ons leven dienen deze reflexen voor bescherming en overleven, omdat we nog geen bewust gecontroleerde bewegingen kunnen maken.

In het eerste levensjaar ontwikkelen deze primaire reflexen zich naar meer doelgerichte bewegingen.

Wanneer er problemen zijn tijdens de zwangerschap, geboorte en/of na de geboorte, kunnen reflexen niet goed ontwikkelen of niet goed tot rijping komen. Door traumatische ervaringen en/of stress kunnen goed geïntegreerde reflexen opnieuw actief worden en storen in het dagelijks functioneren.

Er worden dan inefficiënte compensaties ontwikkeld. Iemand kan dan gevangen zitten in prikkels, sterk reageren of juist helemaal niet reageren, of ongecontroleerd reageren op zintuiglijke informatie.

Het doel van MNRI® is om primaire en levenslange reflexen te helpen ontwikkelen en integreren, om een stevig fundament te bouwen voor de ontwikkeling van de hogere hersendelen in ons brein.

Dit leidt tot minder stress, een betere emotionele ontwikkeling en algemeen welbevinden, beter functioneren en verhoogde cognitie.

MNRI® is net zo effectief bij kinderen als bij volwassenen.

Bron: Dr. Leah Light, Svetlana Masgutova Educational Institute®

 

 

Workshops:

Brugklastraining “Van 8 naar 1!”.

 

“Rechts inhalen”: training voor beelddenkers

Wanneer beelddenkers in staat zijn om (een deel van de) lesstof zelf te vertalen naar beelden, kunnen ze vaak stappen maken in hun leerontwikkeling. Door middel van een korte training leren de kinderen (en ouders !) bij Weg-Wijs hoe ze dit kunnen doen. Na de training zie je dat de beelddenkers langzaam aan beter worden in spellen, sommen maken, klokkijken en “uit het hoofd leren”.

In de basistraining (4 sessies) wordt primair gewerkt aan schoolse basisvaardigheden, maar bij sommige kinderen zijn er een of enkele extra sessies nodig voor bijvoorbeeld klokkijken, topografie, werkwoorden of het omgaan met zaakvakken door middel van het maken van mindmaps en tijdlijnen.

Het is wenselijk, met name bij basisschoolkinderen, dat een van de ouders aanwezig is bij alle sessies. Want voor een maximaal effect van de training is het noodzakelijk dat thuis geoefend wordt met het in de praktijk brengen van de aangeleerde vaardigheden. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, denk bijvoorbeeld aan het leren van de tafels.