Wat is kindercoaching?

Uitleg voor ouders/verzorgers:

Iedere ouder en/of verzorger ziet zijn kind het liefst gelukkig! In de meeste gevallen is dat ook zo. Soms hebben kinderen te maken met een (leer)probleem, situatie of een gebeurtenis en weet men niet hoe hier mee om te gaan. Soms is het ook helemaal niet duidelijk waarom het kind niet lekker in zijn vel zit.

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders en/of verzorgers met een hulpvraag.

Als  kindercoach kijk ik mee met de ouders en het kind en ik kijk vanuit de actuele situatie welke stappen gezet zouden kunnen worden. Daarbij werk ik oplossings-en toekomstgericht. Een belangrijke rol kan weggelegd zijn voor mijn hond Bono. Bono veroordeelt nooit, hij IS er gewoon. Wie je ook bent en wat je ook doet. Hij laat kinderen heel mooi zien wat hun gedrag ‘doet’.

Kinderen coachen of begeleiden is iets anders dan het bieden van kant en klare oplossingen.  Ik ga er van uit dat kinderen (onbewust) weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in hen zelf!

Ik probeer te helpen om deze antwoorden te vinden, om hier bewust van te worden en ook in te kunnen zetten. Het is voor mij bijzonder om kinderen te begeleiden op deze weg. Samen ontdekken en leren, ontwikkelen en eigen maken tot jouw eigen wijsheid!

Door met verschillende vormen van spel bezig te zijn, te praten, te luisteren, te kijken en te voelen ontdekt uw kind welke kwaliteiten en vaardigheden het heeft en welke vaardigheden hij/zij kan leren om zo beter om te gaan met zijn/haar probleem.

Doelen:

  • Kinderen leren eigen kracht kennen waardoor ze steviger in hun schoenen staan
  • Kinderen leren eigen kwaliteiten (her)ontdekken en (her)vinden zo hun zelfvertrouwen
  • Kinderen leren hun eigen denken en handelen zelf positief te beïnvloeden

 

Uitleg voor kinderen:

Heb jij ergens last van? En wil je dat graag veranderen? Dan kun je bij mij langskomen. Het maakt niet uit wat je dwars zit! Het kan bijvoorbeeld zijn dat je wordt gepest, of je pest zelf en kan er niet mee ophouden, of je ouders zijn gescheiden, of je bent heel bang voor toetsen en spreekbeurten, of je vindt het moeilijk om vriendjes of vriendinnetjes te maken of er zit je iets heel anders dwars waardoor je je verdrietig , bang, boos of rot voelt. Samen proberen we er achter te komen wat er precies aan de hand is en zo leer je jezelf beter kennen. Ik ga jou niet zeggen wat je moet doen of hoe je het moet oplossen. Vaak weet je, héél diep van binnen en zonder dat je dat in de gaten hebt, zelf het beste wat voor jou de beste oplossing is om met je ‘probleem’ om te gaan. Samen gaan we op zoek naar JOUW manier!

Wat gaan wij doen? 

Je ouders bellen mij om een afspraak te maken. Jouw ouders kennen jou heel goed. Daarom ga ik eerst een keer met hen praten. Het kan ook zijn dat je hier bij bent. Wij praten dan over hoe het met jou gaat. Wat zij/wij denken dat er aan de hand is. En over wat jou zou kunnen helpen.

Dan maak ik een eerste afspraak met jou. Door samen te spelen en te praten gaan we kijken wat jou bezig houdt. We praten over wat jij wil doen en wil leren om beter met jouw probleem om te gaan. Je kan bij mij spelen, kletsen, schilderen, toneelspelen….verhalen luisteren. Je kan natuurlijk ook zelf iets meenemen als je dat wilt! Door veel samen te doen, komen we er samen achter wat jou het beste kan helpen. Van tevoren weet ik niet wat dat zal zijn…dat gaan we samen proberen te ontdekken: “Samen op weg naar je eigen wijsheid”. Wat ik wél weet is dat het JOUW manier wordt! Als je het fijn vindt, kan mijn hond Bono er ook bij zijn. Hij helpt mij om JOU te helpen.

Ik vind het heel bijzonder om dit werk te kunnen en te mogen doen en ik wil je heel graag een plek bieden waar je jezelf kan en mag zijn, zonder dat je bang hoeft te zijn voor de reacties van anderen. Tussendoor zal ik ook met je vader en moeder praten, omdat ik graag wil weten hoe zij het vinden dat het thuis en op school met je gaat. Ik zal altijd eerst met je overleggen wat ik wel en niet met ze ga bespreken!

Het is soms eerst niet gemakkelijk om hulp te vragen…. Maar weet je… samen kunnen we vaak meer dan in ons eentje! Ik hoop dan ook dat je je vrij voelt om bij me te komen.

 

Als je een rustige plek zoekt om huiswerk te maken en daar graag hulp bij wil, kan je ook bij Weg-Wijs komen! Ik help je dan bij het leren en maken van je huiswerk. Ook voor extra oefening en ondersteuning voor de Cito-eindtoets kun je bij mij terecht. Veel kinderen vinden de overstap naar het voortgezet onderwijs lastig. Want hoe plan je je huiswerk goed in? Hoe houd je bij wat je af hebt? Wat noteer je in je agenda? Hoe zorg je dat je die lange rijen met Engelse woordjes kunt onthouden? Er verandert dan veel… Dan kan het heel prettig zijn wanneer ik een tijdje met je mee kijk en je ondersteun, totdat je het zelf kunt. Maar wanneer je voor langere tijd hulp wil bij een vak, dan kan dat natuurlijk ook!