Beelddenken

Beelddenken?!

Iedereen start zijn leven als beelddenker: denken en leren in beelden. Bij de meeste kinderen gaat dit langzaam over in woord/taaldenken, zo rond het zesde levensjaar.

De lesstof van de methodes op basisscholen wordt veel in woord en taal aangeboden. Dit is bij woord/taaldenkers passend: zij gebruiken veelal de linker hersenhelft. Maar wat als je juist primair leert met je rechterhersenhelft en dus denkt en leert in beelden in plaats van woorden? Dan kan het zijn dat deze beelddenkers de aangeboden lesstof niet goed begrijpen of onthouden. Stof lijkt niet te blijven “hangen”.

Problemen

Een kind dat beelddenker is, zal het moeilijker hebben om de lesstof goed te verwerken in vergelijking met klasgenoten. Bij kinderen met een “gemiddelde” intelligentie kan dan langzaam aan een leerachterstand ontstaan, waarbij aangeboden extra hulp niet voldoende lijkt te werken.

Kinderen met een bovengemiddelde intelligentie zijn vaak in staat om de problemen met betrekking tot beelddenken door hun intelligentie te compenseren. Het valt hier dus minder snel op, want het kind kan prima meekomen op school. Toch kan hier sprake van zijn onderpresteren. Het gevolg kan zijn dat uw kind een schooladvies krijgt dat eigenlijk onder zijn of haar cognitieve capaciteiten ligt. Of de problemen worden pas zichtbaar op het voortgezet onderwijs, omdat compenseren en camoufleren van de problemen met het verwerken van de lesstof op bijvoorbeeld VWO niet meer haalbaar blijkt.

Beelddenkers hebben ook vaak zeer wisselende toetsresultaten. Met name bij Cito-toetsen kan de uitslag nogal eens tegenvallen, omdat er relatief veel gebruik wordt gemaakt van beeldspraak en van afbeeldingen die niet goed zijn afgestemd op de vraagstelling. “Het zit er wel in, maar komt er niet uit.”

Training Beelddenken

Wanneer beelddenkers in staat zijn om (een deel van de) lesstof zelf te vertalen naar beelden, kunnen ze vaak stappen maken in hun leerontwikkeling. Door middel van een korte training leren de kinderen (en ouders !) bij Weg-Wijs hoe ze dit kunnen doen. Na de training zie je dat de beelddenkers langzaam aan beter worden in spellen, sommen maken, klokkijken en “uit het hoofd leren”.

De training “Rechts inhalen!” bestaat uit een basistraining van 4 sessies van elk een uur, en is geschikt voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. In de basistraining worden de onderstaande thema’s behandeld:

  • Sessie 1: hoofd “opruimen” – spelling
  • Sessie 2: rekenen (tafels)
  • Sessie 3: technisch en begrijpend lezen
  • Sessie 4: rekenen (+ en -)In de basistraining wordt primair gewerkt aan schoolse basisvaardigheden, maar bij sommige kinderen zijn er een of enkele extra sessies nodig voor bijvoorbeeld klokkijken, topografie, werkwoorden of het omgaan met zaakvakken door middel van het maken van mindmaps en tijdlijnen.

Het is wenselijk, met name bij basisschoolkinderen, dat een van de ouders aanwezig is bij alle sessies. Want voor een maximaal effect van de training is het noodzakelijk dat thuis geoefend wordt met het in de praktijk brengen van de aangeleerde vaardigheden. Ouders spelen hierbij een belangrijke rol, denk bijvoorbeeld aan het leren van de tafels. Alleen die thema’s die bij uw kind nodig zijn, worden aangepakt. Soms hebben kinderen een eigen en goed werkende strategie ontwikkeld voor een bepaald thema en dan zou het aanleren van een andere aanpak alleen maar verwarrend zijn. Blijkt uw kind na de intake geen beelddenker te zijn, dan wordt de basistraining niet opgestart.