Welkom

Van harte welkom op de site van Weg-Wijs!

Ik wil u allereerst graag wat meer vertellen over mijzelf en over mijn praktijk, Weg-Wijs, waarmee ik ben gestart in 2011.

Mijn naam is Daniëlle Hilverink. Sinds 1994 ben ik leerkracht in het basisonderwijsonderwijs. Nog steeds geniet ik van de “snuutjes” in mijn groep, maar ik wil graag méér doen op pedagogisch vlak dan in een groep haalbaar is.…… Méér proberen te betekenen voor de meest kwetsbare kinderen en hun ouders!

“Samen op weg naar je eigen wijsheid…..”

Na een zoektocht van jaren ben ik in contact gekomen met BGL, een opleidingsinstituut. Hier heb ik de opleiding gevonden die aansloot bij mijn wensen én waarmee ik uiteindelijk zelf kon gaan doen wat ik wilde: kindercoach worden! Deze opleiding gaat uit van het oplossingsgericht werken. En dit heeft mij enorm geïnspireerd. Oplossingsgericht werken wijst mensen nl. op hun mogelijkheden. Dat geeft energie en zet verandering in beweging! Ik vind het een geweldige manier van werken. Ik ervaar het als een cadeautje om een kind te kunnen begeleiden op zijn eigen  weg naar zijn eigen wijsheid bij Weg-Wijs!

Inmiddels is Bono mijn co-coach. Het is bijzonder om keer op keer te ervaren wat de kinderen kunnen leren door de inzet van Bono. Hij kan o.a. kinderen helpen zich meer bewust te worden van hun lichaamstaal, hij leert ze grenzen te herkennen en aan te geven, geeft zelfvertrouwen. Maar bovenal: hij is er en Bono veroordeelt niet… Sinds december 2017 maakt ook Giulia deel uit van ons gezin. Ik hoop dat zij in de toekomst ook een mooie rol kan vervullen in de praktijk!

In 2015 ben ik me gaan verdiepen in reflexintegratie. Inmiddels heb ik meerdere modules MNRI (methode van dr. Masgutova) gevolgd. Er komen kinderen in de praktijk voor ‘alleen’ mnri, maar ik zet het ook in bij coachingstrajecten. Voor mij is het niet meer los te zien! Reflexintegratie is geschikt voor zowel kinderen als volwassenen!

Vanaf heden kunnen ook jonge kinderen en volwassenen voor reflexintegratie terecht bij Weg-Wijs.